Claustre de Sant Esteve - Vimbodi i Poblet

Descripció

Claustre de la infermeria del monestir, situat a la zona de llevant, adossat al mur de l'antiga infermeria i de la seva capella. Obra de pedra (carreus regulars). De planta rectangular i format per arcs de mig punt, emmotllurades, sostingudes per pilastres de secció rectangular, i provistes d'àbacs ornamentats amb temes geomètrico-vegetals, propis del repertori romànic de finals del segle XII. Les pilastres substituïren les columnes originals, aparellades i amb capitells decorats amb temes vegetals. Algunes foren reutilitzades al veí claustre del locutori. És un dels elements de Poblet construït segons els cànons romànics, tot i l'absència ornamental figurativa.

Ressenya històrica

No sabem documentalment quan fou construït, i desconeixem igualment el nom dels constructors i escultors.Sabem, però, que el 1228 ja era acabat, gràcies a un document del casal dels Cervera, que el cita com a "claustro infirmorum populeti". L'any 1415 Ferran I donà mil florins a l'abat Martínez de Mengucho per a la restauració del claustre, que es trobava en mal estat. L'escut reial i el de la seva muller, Elionor d'Albuquerque, ubicats al seu sobreclaustre corroboren el fet, explicitat per Finestres. En el període 1749-17796 i 1821-1822 serví de residència als trapencs francesos exiliats. Eduard Toda testifica que el claustre, el 1870, era una ruïna. Es reconstruí el 19466, obres que s'allargaren fins el 1958, convertint aquesta zona en el noviciat.