Claustre Major - Vimbodi i Poblet

Descripció

Obra de pedra de carreus regulars. De planta quadrada, la galeria sud és la més antiga, romànica (arcs de mig punt descansant en dobles columnes). Tanmateix, els arcs són inscrits per uns altres, de descàrrega, gòtics; també és gòtica la volta de creueria de la galeria, que també cobreix les tres restants. En aquestes desapareixen les dobles columnes i l'únic fust és octogonal. Cada arc és dividit per tres o quatre columnes i amb tímpans buidats per arcs apuntats trilobulats, completats per rosasses quadrilobulades.
La decoració es centra en capitells i mènsules amb temes geomètrics i vegetals molt variats.

Ressenya històrica

Es documenten uns donatius per a l'obra del claustre per part d'Ermengol VIII, comte d'Urgell (1208), Jaume I (1226), Berenguer de Puigvert (1298) i les notícies de les cartes de visita de 1298-1302. Malmès durant l'abandó del s. XIX, l'any 1888 començaren les restauracions. Més tard es renovà tot el paviment i el calats gòtics foren reparats en diverses fases.