Cista Megalítica del Pla de la Sala - Passanant i Belltall

Descripció

Monument funerari megalític construït amb grans pedres planes. Petita cambra, generalment de planta trapezoïdal, rectangular o quadrangular, tancada per tots 4 costat amb lloses de pedra verticals. Estaven coberts per un túmul (massa de terra i pedres que cobria els monuments megalítics funeraris). És la mostra d'enterrament funerari del neolític, que es conserva, més meridional de Catalunya.

Ressenya històrica

Datable entre el Calcolític fins al Bronze Mig (-2200 / -1200)

Descobert per Salvador Vilaseca a mitjans de la dècada de 1940, exhumant-hi dos esquelets, un de masculí i un de femení, en posició de cúbit supí. Pel que fa a les restes d'aixovar, es localitzà un collaret de petxines, fragments de ceràmica de vora exvasada, 12 denes discoïdals de "cardium" i alguns fragments de ceràmica llisa.