Celler cooperatiu "de Dalt" - Barberà de la Conca

Descripció

Planta en dos rectangles en T. El gran (43x21 m.) subdividit en 3 naus, la central més alta forma pla basilical; dues filades de pilars i arcs equilibrats de contorn complex i carcanyols buits, aguanten encavallades de fusta i teulada a dues vessants. És l'espai destinat a estibatge (tines i cups). El frontispici té 3 portes, més gran la central, amb arcs equilibrats. Al damunt, un grup de 5 finestres amb arcs apuntats de contorn complex. Un ample sòcol obrat de maçoneria dóna la volta al perímetre. Tots els elements estructurals: pilars, montants, arcs, etc. estan obrats amb maó col.locats amb aparells diversos (sobretot en plec de llibre) que dónen una gran bellesa al conjunt. Ell disseny dels cups fou una experiència molt avançada. L'altre cos de l'edifici allotja la sala de màquines, el moll de descàrrega i la casa del conserge. Al bell mig de la façana nord s'eleva una torra otxavada pel dipòsit d'aigua.

Ressenya històrica

El 1913 es fundava el Sidicat Agrícol de Barberà. Sis anys més tard es constituïa la secció vinícola encarregada de la construcció del celler. L'arquitecte director de les obres fou Cèsar Martinell i l'empresa constructora Ramon Baixeres de Barcelona. Va ser construït entre 1920 i 1921, llevat de la torre de l'aigua, que es va realitzar l'any 1929.