Celler cooperatiu de Baix o "dels Rics" - Espluga de Francolí, l'

Descripció

Edifici originàriament de dues naus al que s'afegí posteriorment una tercera el 1957. Estructura i naus rectangulars paral·leles fetes per encabir les tines i una altra nau rectangula adossada per a ésser emprada com sala de màquines. Està montada sobre pilars en creu que generen arcs ogivals a la manera de torals i formers obrats en maó vist i aparellats en "plec de llibre". Al costat de l'andana de descarregar verema hi ha una torre de planta circular de maó per a dipòsit d'aigua. El frontispici afrontat de les dues naus té grandioses arcades ogivals que encabeixen finestres i porta en un teixit vertical de pilars de maó.
L'any 1990 s'hi van realitzar obres de reforma i conservació. El 17 de gener de 2004 una ràfega de vent es va emportar 150 metres quadrats de la teulada de la nau més nova.

Ressenya històrica

El 1895 es crea a l'Espluga la secció local de la Federació de Treballadors Agrícoles (Unió de Rabassaires). El novembre de 1905 Josep M. Rendé impulsa la fundació de la Caixa Rural d'Estalvis i Préstecs, que es refunda el 1909 per obtenir la cobertura com a sindicat agrícola. Aquest any pren el nom de Sindicat Agrícola i Caixa Rural. El 1910 es funda la Societat d'Agricultors Jornalers de l'Espluga de Francolí (1910-1926).

El 1913 es construeix el celler cooperatiu; el Banc de Valls fa un préstec de 150.000 ptes. En aquell moment el sindicat comptava només amb 96 socis. L'obra es dugué a terme en 10 mesos sota la direcció de Pere Domènech i Roura.

El 1931 es va organitzar a l'Espluga la Unió de Rabassaires de l'Espluga, vinculada a la Unio de Rabassaires de Catalunya sota el nom de Societat Sindicat Agrícola "Agricultors Rabassaires". El 18 de maig de 1932 l'Ajuntament va autoritzar l'entitat a construir un local i un celler cooperatiu: el Sindicat d'Agricultors Vinicultors ("celler de dalt").

Entre 1926 i 1929 es dugué a terme l'ampliació de la sala de màquines, junt amb la instal·lació d'un trull de moldre olives (que més tard es traslladà a l'edifici del sindicat) i així aprofitar les premses hidràuliques que servien per a premsar la verema. Aquesta ampliació fou planificada i portada a terme per Cèsar Martinell.

El 1957 el mateix Pere Domènech i Roura planificà l'ampliació de les instal·lacions amb la construcció d'una filera de tines i nous cups i s'amplia la descàrrega de portadores. El 1961 s'unifiquen els dos sindicats de la vila. El 1970 es trasllada la maquinària al celler de dalt i es posa nova maquinària. El 1972 es fusionen la junta de la cooperativa i la del celler. Entre 1991 i 1993 es renova la maquinària. El 1995 es construí un nou molí d'olives.