Celler - Vimbodi i Poblet

Descripció

Edifici reservat inicialment a refetor dels conversos, situat a la part de ponent, comunicat amb el locutori dels conversos, i per una escala de l'època s'accedeix al dormitori i al sobreclaustre. Obra de pedra (carreus regulars). De planta rectangular, format per dues naus dividides per quatre columnes octogonals, amb grossos capitells i àbacs i fusts curts, que sostenen la volta de creueria amb nervadures rectangulars, dividida en deu frens, recolzant als murs mitjançant mènsules i reforçada per contraforts exteriors. Obertures de mig punt.

Ressenya històrica

No sabem les dates de construcció ni el nom dels arquitectes. La primera notícia la dóna un testament del 1225 i una donació del 1234. Per una carta de visita del 1229 sabem que ja funcionava, mentre que una del 1302 mana que es transformi en celler (funció definitiva). El seu nivell actual és molt més baix que l'original; però no sabem el nivell de la reforma. La narració de J. Müntzer (s.XV) indica que en aquella època ja tenia el nivell actual. Malgrat la desaparició de les grans tines durant el saqueig de 1835, la seva arquitectura resta intacte.