Castell de les Piles - Piles,les

Descripció

L'edifici era segurament una construcció de planta quadrangular, a la qual s'afegiren modernament edificis a l'est, oest i al nord. Només al costat meridional hi ha les restes d'un portal adovellat, molt malmès, en fer-se una ampliació fou mig desfet i inutilitzat. Alguns carreus són medievals.

Ressenya històrica

Documentat ja el 1057, que és esmentat com una de les afrontacions del castell de Biure i Montclar. El 1072 Oliver Bernat i la seva esposa Agnès vengueren al comte de Barcelona Ramon Berenguer I l'alou que tenien al comtat d'Osona-Manresa, en el qual restaven inclosos els castells de Montclar, de Biure i de les Piles. Cinc dies més tard el comte els cedí en feu a Oliver Bernat en qualitat de castlà. En el testament de Pere de Queralt (1167) aquest llegà al monestir de Santa Maria de Valldaura (Santes Creus) una parellada de terra que tenia a les Piles i el 1168 en el testament de Guillem de Montagut, aquest deixà a la seva filla Berenguera tots els drets que tenia al castell de les Piles. El 1184 el net d'Oliver Bernat, Arnau de Benviure, prestà homenatge al rei Alfons I pels castells de Montclar, Biure i les Piles. El 1185, en testar Guerau de Jorba, llegà l'esmentat castell a la seva filla Gueraua de Jorba, casada amb Pere de Puigverd. El 1196, en el testament de Gueraua, llegà el castell al seu fill Guillem de Puigverd. El 1234 Guillem vengué el castell a Dalmau de Timor.
Al s. XIV n'era senyora Francesca de Timor, que es casà primer amb Berenguer de Boixadors i després amb Gombau d'Anglesola. El 1380 l'infant Joan vengué la jurisdicció a Bernat de Boixadors, fill de Francesca de Timor. A mitjan s. XIV els béns que Santes Creus tenia a les Piles foren reclamats pel castlà Francesc de Timor. La controversia finí el 1392 amb sentència favorable a Santes Creus.
Al s. XVII el castell era propietat del comte de Savallà, descendent dels Boixadors.
Al s. XIX era senyorejat pel comte de Peralada, que el retingué fins a la Desamortització.