Castell de Riudabella - Vimbodi i Poblet

Descripció

Granja medieval bastida sobre una vila romana que fou reconvertida posteriorment en mansió fortificada. està constituïda com un edifici central molt gran, rectangular i plena de finestres, i dues torres i elements de segles molt diversos. Adossat al castell hi ha una petita muralla almenada que porta una data (1769) i que està construïda en carreuons.

Ressenya històrica

Formava part de les terres concedides inicialment a Poblet per la seva fundació. Apareix documentada per primera vegada el 1172 com una granja organitzada per Poblet. El 1349 fou assaltat per Berenguer de Jorba com a mesura de coacció a Poblet per unes disputes sobre el bosc de Vallclara. El 1392 el monestir comprà a Joan I els drets judicials sobre el lloc. En aquesta època es dedica a residència dels monjos ancians.
En temps de l'abat Delgado (1458-78) es bastí la capella de la granja, a més d'altres construccions.
Al llarg dels segles XVI-XVIII els monjos hi van fer millores. Després de la desamortització (1835) l'heretat fou adquirida per la família Gil-Moreno, banquers a París, que va refer els edificis amb un cert caire medievalitzant.