Castell de Passanant - Passanant i Belltall

Descripció

Ruïnes del castell de Passanant situat a la part més alta del poble des d'on es veu un ampli horitzó. Actualment ha estat estudiat de arqueòlegs per tal de datar-lo i investigar la construcció amb la finalitat de reformar-lo. Pel que s'ha trobat es creu que el castell era de planta quadrada perquè s'ha trobat les restes d'un dels murs i que actualment es pot veure. La resta està pendent de l'informe. També es pot veure la sitja, la cisterna, part de la torre i la disposicions de les ampliacions.

Ressenya històrica

La vila és datada ja el 1079-80. El 1123 els germans Ponç i Ramon de Cervera signaven una concòrdia sobre l'ús del castell. El 1152 Ramon Guillem d'Òdena infeudava una part del castell a Guillem de Castellar. El 1202 el castell va passar a mans de Guillem de Guardialada, que va donar alguns dels seus drets al monestir de Santes Creus. El 1266 el castell i el lloc passaren a l'orde de l'hospital. El 1380 Guillem de Guimerà n'adquirí els drets a Joan I. eL 1406 passà a la Comanda de Barcelona. El 1661 el gran prior Torrelles va estar a Passanant i de la seva entrevista amb el procurador del castell es desprèn que estava enderrocat i que "sols vuy hi ha una instancia que serveix de botiga". Excavat el 1990 pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat i el 1999 per Joan Josep Menchon.