Castell de Belltall - Passanant i Belltall

Descripció

Antiga entrada del castell de Belltall que es troba sobre la casa de Cal Carlà. Actualment sols queden alguns vestigis però que deixen veure la puja de la volta de la porta a banda i banda del carrer i fins i tot es poden veure els forats dels tancaments de les portes.

Ressenya històrica

El castell de Belltall és documentat ja al segle XIII, quan Eliarda de Torroja i el seu fill Simó de Palau venien perpètuament a Guillem de Guardiolada tot el domini, el dret i les accions que tenien en el castell i la vila de Belltall.