Casa forestal de la Pena - Vimbodi i Poblet

Descripció

Edifici construït amb pedra picada i maons vermells. S'hi van combinant sanefes de rajola blava.
Es compon d'un cos central rectangular i dos de laterals de planta quadrada.
Al seu costat hi trobem una petita capella i un forn.

Ressenya històrica

Bastida segurament entre 1908 i 1910. El seu cost de construcció fou de 14.000 ptes. la casa i 6.000 les construccions annexes. La direcció de les obres va ser a càrrec de l'enginyer forestal Josep Reig. El juny de 1910 era ja oberta al públic.
Durant molts anys fou la residència del guarda forestal i de la seva família i també la residència ocasional de l'enginyer forestal. També s'habilità com a petit museu dels treballs forestals que s'hi realitzaren.
El gener de 1939 s'habilità com a quarter ocasional de les tropes franquistes.
Els anys 1970 fou reformada a fons per l'ICONA amb la finalitat de poder-hi allotjar ocasionalment alts càrrecs de l'Estat.
El 1980 la titularitat de l'edifici va passar a mans de la Generalitat de Catalunya.