Casa forestal de Castellfollit - Vimbodi i Poblet

Descripció

Edifici compost d'un cos central torriforme. En els seus dos costats s'hi troben adossats dos edificis amb teulada a doble vessant.
Tot l'edifici està construcït amb pedra vista combinada amb maons vermells .
Les finestres són rectangulars i circulars en la part superior del cos central.

Ressenya històrica

sense dades