Casa del mestre de novicis - Vimbodi i Poblet

Descripció

Edifici del monestir situat a la part nord, adossat a la muralla del segle XIV, tenint a l'est la sala del noviciat (segle XIII), al sud el claustre de novicis (segle XV) i el refetor (segle XII).Obra de pedra (carreus i còdols). Edifici de planta rectangular, amb dos pisos i un àtic. Al mur est s'hi obre una porta adovellada de mig punt, amb motllures, portant les armes reials i de l'abat Copons (segle XIV). El mur de ponent té dos arcs escarsers amb columna comuna, i amb les armes de l'abat Vicenç Ferrer (segles XIV-XV). Al primer pis s'hi obren finestrals gòtics (bífores i algunes de trets flamígers) de manera irregular. A l'àtic, una galeria d'arcs de mig punt, de totxo a sardinell, possiblement del segle XVI.

Ressenya històrica

No coneixem les fases precises de construcció, ni els nom dels seus arquitectes, per mitjà documental. L'heràldica ens dóna les referències cronològiques més ajustades: escuts abacials de Ponç de Copons (1316-1348), de Vicenç Ferrer (1393-1409) i de Joan de Guimerà (1564-1583). Pràcticament destruïda a causa del saqueig de 1835 i l'abandó posterior, fou restaurada el 1931 per Jeroni Martorrell, a instàncies del Patronat de Poblet i del seu President, Eduard Toda i Güell, el qual habilità com a residència pròpia, un cop decidí d'instal·lar-se a Poblet per dirigir millor les obres restauratòries. Allí s'hi reuní el Patronat, i fou habitada per Toda fins l'any 1941, data de la seva mort. Actualment és una de les habitacions de les hostatgeries monàstiques.