Casa de la Vila - Montblanc

Descripció

La portalada d'entrada és renaixentista i presenta a la seva dreta una finestra amb un arc de mig punt. Sobre de la portalada hi ha la balconada amb dos balcons, a les llindes dels quals hi ha gravat els anys 1676 i 1679 i l'escut de la vila, respectivament.
A la part central superior que hi ha enmig dels dos balcons hi ha esculpit un altre escut de Montblanc.
A l'esquerra d'aquest balcó hi ha un finestral gòtic del segle XIII, del tipus coronelles amb els arcs trilobats.
Del conjunt arquitectònic, en destaca la façana i, en el vestíbul, uns grans arcs apuntats i un magnífic mural que mostra les fites històriques de la vila realitzat l'any 1991 per l'artista montblanquí Ismael Balanyà.

Ressenya històrica

La Casa de la Vila té els seus origens als segles XIII i XIV, però, a causa dels estralls causats per la Guerra dels Segadors sumats a reformes i modificacions diverses, bona part de la façana és del segle XVII, amb afegits dels següents segles. Sembla ser que les obres van ser fetes entre el 1676 i el 1679 deduint-ho veient els anys gravats a les llindes dels balcons.
Entre els anys 1863, 1878 i 1885 es van dur a terme nous treballs consistents en l'adequació de la façana i la teulada, en la construcció i anivellament de la sala capitular, en el canvi de la llosana de la balconada i el de la barana antiga per una nova de ferro fos i en la costrucció de la portalada d'estil renaixentista.
El 1929 s'obrí una claraboia al vestíbul i el 1960 s'edificà el pati posterior de l'edifici. El 1970, en el transurs de la neteja i restauració de la façana es va descobrir l'estructura primitiva i el finetsral gòtic. El 1998 es va començar l'últim procés de reformes que van ser acabades permetent que actualment l'ajuntament estigui totalment rehabilitat.