Carretera d'Igualada, 08 - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Façana que conserva els esgrafiats originals. Trobem franges horitzontals combinades amb unes motllures verticals entre les obertures que acaben amb unes mènsules; aquestes sustenten una cornisa que dóna pas a l'acabament de l'habitatge, que conté uns esgrafiats amb motius ornamentals de caràcter vegetal.

Ressenya històrica