Carretera d'Artesa, 39 - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més altell. Façana restaurada i en bon estat de conservació, de pedra vista. La porta principal, composta per un arc rebaixat amb un escut datat al 1889. La seva part superior presenta les inicials "A M". Les altres dues portes semblen anteriors, potser de finals del segle XVIII.

Ressenya històrica

Sense dades.