Carretera d'Artesa, 35 - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis. Façana restaurada en bon estat de conservació, de pedra natural vista. Destaca l’escut de la porta d’accés, formada per un arc escarser, amb la data del 1883 sota palmeta.

Ressenya històrica

Sense dades.