Carrer major, 65 - Vimbodi i Poblet

Descripció

Portalada de la casa nº65 del carrer Major formada per una llinda de pedra en forma de "u" i amb escut amb la data de construcció (1778). Els laterals de la porta també estan formats per blocs de pedra rectangulars col·locats verticalment. Porta de fusta.
A l'escut de la porta s'hi pot llegir la inscripció 1778, Francesc Josa.

Ressenya històrica

Sense dades. La família Josa és una de les nissagues importants de la vila dels segles XVII i XVIII. Durant la Guerra dels Segadors Lluís Josa, batlle de la vila, va capitanejar diversos escamots que van lluitar contra els francesos. Fou executat el 1651, al fracassar un complot contra el governador profrancès Margarit.