Carrer dels jueus - Sarral

Descripció

Carrer d'una amplada mínima de 57 cm.

Ressenya històrica

Sense dades.