Carrer del Roser, 23 - Sarral

Descripció

Portalada d'arc de mig punt i brancals de pedra. El perímetre de l'arcada està decorat mitjançant una motllura que també delimita la unió entre els brancals i l'arcada.

Ressenya històrica