Carrer del Portal, 01 - Passanant i Belltall

Descripció

Casa de pedra on destaca la porta, bastida segurament amb elements reaprofitats dels segles XVI o XVII.
La llinda, d'una única peça, de pedra i de grans dimensions, està suportada per dos brancals amb salmers amb motllures simples de quart bocell.
A la llinda hi apareix ressaltat un element geomètric en el qual s'hi va gravar una inscripció de difícil lectura.

Ressenya històrica

Sense dades.