Carrer del Castell, s/n. Abadia - Sarral

Descripció

Edifici que ha conservat parcialment la seva estructura arquitectònica original. Destaca la portalada amb llinda, brancals i ampit de pedra. A la part posterior es poden observar les successives reformes que s'han produït a l'edifici.

Ressenya històrica

Sense dades.