Carrer de la Font, 23 - Cal Ferrer - Santa Coloma de Queralt

Descripció

L'element que més interessa de la casa és la inscripció de la pedra de la llinda de la porta. Hi trobem l'any de construcció de la casa, 1605, i la data de la reforma, 1829, a més a més de les inicials IHS. Cal destacar la ferradura que hi ha sobre la data de cosntrucció, que ens indica que en aquesta casa hi vivia una ferrer.

Ressenya històrica

Sense dades.