Carrer de la Font, 12 - Vimbodi i Poblet

Descripció

Casa probablement bastida a finals del segle XIX i reformada amb posterioritat. Destaca la seva decoració sobre el balcó amb garlandes de flors i restes d'esgrafiat a la façana.

Ressenya històrica

Sense dades.