Carrer de Narmes, 9 A - Sarral

Descripció

Portalada amb llinda de fusta i brancals de pedra.

Ressenya històrica

Sense dades.