Carrer de Baix, 31 - Montblanc

Descripció

És una llinda de pedra que té gravada una creu patent (la creu templera) i, a sota, la inscripció "JAUME IVORA 1604".

Ressenya històrica

Sense dades.