Carrer de l'Abadia, 02 - Espluga de Francolí, l'

Descripció

L'element interessant és la finestra de despatxar de la farmàcia Carulla, feta probablement a principis del segle XX, coincidint amb l'obertura en aquest immoble de la farmàcia Carulla.
Intenta reproduir l’estil popular del s. XVIII (segle en que les farmàcies i apotecaries visqueren un moment de pujança en
molts pobles de Catalunya). Amb l’ús de la rajola colorada i figurativa, part de les rajoles referents a l’ofici (en una de les quals hi ha una inscripció que resa “At populum salutem” cal destacar les laterals on hi destaquen una reproducció de la vila i l’escut de Catalunya flanquejat per dos dracs (tema molt emprat a partir de finals del s. XIX). L’ús de l’obra vista fa suposar que el conjunt és molt més recent del que aparenta, produint una barreja d’estils.

Ressenya històrica

El 1908 s'instal·la en aquest immoble la farmàcia Carulla, que anteriorment havia estat ubicada al carrer Canós, 16.