Carrer Santa Caterina, 18-20 - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Façana que conserva uns esgrafiats molt geomètrics que ocupen tota la superfície. Consisteixen amb franges verticals i horitzontals interrompudes per cercles. Podem apreciar restes de policromia blava i vermella. Cal destacar, també, la data de reforma de la casa, 1922, pintada dins un escut que es troba sobre la porta.

Ressenya històrica

Sense dades.