Carrer Sant Salvador, 14 - Vilanova de Prades

Descripció

Edifici popular on es pot observar la portalada antita amb un arc que arranca de dues motllures laterals. Presenta una inscripció rectangular amb les inicials PS i la data de construcció en caràcters romans (1870).

Ressenya històrica

Sense dades