Carrer Sant Roc, 08 - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Façana amb esgrafiats a la part superior amb motius vegetals.
També cal destacar les dues mènsules més grans que sostenten la balconada del primer pis; en una s'hi pot llegir "Año" i a l'altra hi ha la data de construcció de la casa però no es pot llegir perquè hi ha uns cables a sobre.
La porta d'entrada probablement és del segle XIX, és de fusta policromada i molt treballada amb dos picaportes.

Ressenya històrica

Sense dades.