Carrer Sant Josep, s/n - Vilanova de Prades

Descripció

Casa que encara conserva l'antiga portalada d'arc de mig punt dovellat, amb dues dates de construcció a la clan de l'arc. (1713/1577). La més antita presenta un escut amb florí i la superior la inscripció IHS, abreviatura del nom de Crist.

Ressenya històrica

Sense dades.