Carrer Sant Joan, s/n - Sarral

Descripció

Portalada d'arc de mig punt i brancals de pedra.

Ressenya històrica

Sense dades.