Carrer Sant Joan, 46 - Sarral

Descripció

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica original. En un dels balcons hi ha una barana de ferro forjat amb un motiu en forma d'escut, al centre hi figura la paraula ANY, sota el nom del propietari JOAN MATEU i sota la data 1796.

Ressenya històrica

Sense dades