Carrer Sant Joan, 40 - Sarral

Descripció

En una barana de ferro forjat hi figura l'any 1888. La part superior està decorada amb M intercalades, símbol marià, mentre que la inferior imita formes geomètriques.
En una segona barana hi figuren les inicials MCM i SDFB. La part superior està decorada amb M intercalades, simbol marià, mentre que la inferior imita formes geomètriques.

Ressenya històrica

Antiga residència de monges.