Carrer Sant Joan, 34 - Sarral

Descripció

Arrencada probablement d'un arc de descàrrega apuntat. Els carreus són d'alabastre.

Ressenya històrica