Carrer Sant Joan, 17 - Sarral

Descripció

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica i la decoració de la façana originals. La façana principal està decorada imitant un carreuat, on a les parts superiors de les dues portes està esgrafiat imitant motius vegetals. La part superior de la façana, coincidint amb la zona de les golfes, és llisa i està decorada amb una motllura entre els finestrals i una altra motllura a la part superior a mode de cornisa. Les façanes laterals no estan decorades i a la de la banda esquerra s'hi observen obertures anteriors tapiades. Les cantonades són de carreus.
Portalada amb arc rebaixat i muntants de pedra. A la clau de l'arc hi ha esculpides les inicials JR. Amb guardacantons.

Ressenya històrica

Sense dades.