Carrer Sant Joan, 11 - Sarral

Descripció

Portalada d'arc rebaixat i brancals de pedra. A la clau de l'arc hi ha esculpit ANO 1882.
Balcó amb pedra balconera decorada. L'elevat grau d'erosió no permet identificar els motius decoratius. Però degut a les seves característiques i grau d'erosió podria tractar-se d'un element més antic i aprofitat per a la construcció de la casa.

Ressenya històrica

Sense dades.