Carrer Sant Joan, 10 - Sarral

Descripció

Portalada d'arc rebaixat i brancals de pedra. Balcó amb la pedra balconera motllurada.

Ressenya històrica

Sense dades.