Carrer Sant Francesc, 63 - Sarral

Descripció

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica original. Destaquen les golfes, amb la teulada amb cabirons i llates i l'ampit de les finestres del pis superior, fet amb teules.
Portalada amb arc rebaixat i muntants de pedra. La clau de l'arc sobrsurt i hi ha esculpit un escut de línies senzilles on a l'interior hi figura la data 1872.
Tres balcons amb la pedra balconera motllurada, llinda de fusta i baranes de ferro forjat amb motius decoratius geomètrics, que recorden les formes de l'arquitectura gòtica. L'ornamentació del central és lleugerament diferent.

Ressenya històrica

Sense dades.