Carrer Sant Antoni, 03 - Vilanova de Prades

Descripció

Casa amb una portalada d'arc de mig punt. La seva clau presenta una inscripció dins una cartela amb la data de construcció "AÑO 1849". Sobre la cartela trobem 5 signes inscrits en forma de cunya i en posició vertical, sense poder precisar que representen.

Ressenya històrica

Sense dades.