Carrer Sant Antoni, 01 - Vilanova de Prades

Descripció

Casa amb balconada al primer pis. La porta presenta un arc adovellat amb la data de construcció dins una cartela amb dues eines alusives a l'ofici de l'antic propietari (pala i aixa), possiblement un pagès o un mestre d'aixa.

Ressenya històrica

Sense dades.