Carrer Portell, 10 - Vilanova de Prades

Descripció

Edifici d'estructura popular, molt restaurat i modificat, on podem observar la porta d'entrada d'arc de mig punt sense cap data de la seva construcció. Presenta un esgrafiat amb les inicials JSV en una dovella del seu costat dret.

Ressenya històrica

Sense dades.