Carrer Portal d'en Martí, 06 - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Casa interessant perquè conserva la llinda de fusta amb la data de construcció, 1798.

Ressenya històrica

Sense dades.