Carrer Nou, 06 - Sarral

Descripció

Edifici on s'ha conservat l'estructura arquitectònica original. Balcons amb la pedra balconera motllurada i baranes de forja de ferro amb diversos motius decoratius.

Ressenya històrica

Sense dades