Carrer Nou, 05 - Sarral

Descripció

Portalada amb llinda i muntants de pedra calcària. Al centre de la llinda hi figuren, en relleu, uns motius vegetals coronats per una flor de lis, on hi consta la data 1814.

Ressenya històrica

Sense dades.