Carrer Major, 32 - Sarral

Descripció

Edifici que ha conservat l'estructura arquitectònica original amb algunes modificacions. La part inferior de la façana és de pedra i la resta està arrebossada. Es desconeix si aquesta part presentava algun tipus de decoració degut a les recents reformes. La cornisa està motllurada.

Ressenya històrica