Carrer Major, 20 - Vilanova de Prades

Descripció

Casa on encara es conserva l'arc de mig punt dovellat de la portalada d'entrada.

Ressenya històrica

Sense dades.