Carrer Major, 18 - Vilanova de Prades

Descripció

Casa molt restaurada on podem observar encara l'antiga arcada de la porta d'accés, però molt arreglada.

Ressenya històrica

Sense dades.