Carrer Major, 13-15 - Vilanova de Prades

Descripció

Casa amb porta d'arc de mig punt dovellat. La data de construcció apareéis a la clan de l'arc, on també es pot observar un escut tallat, amb l'anagrama de Crist (IHS) i una creu grega, amb les inicials S i P.

Ressenya històrica

Sense dades.