Carrer Major, 13 - Sarral

Descripció

Casa de quatre plantes amb un primer pis intermedi. Aquesta distribució de les plantes, fent arrencar la primera sota el nivell de la porta d'accés, és força curiosa i respon a la voluntat d'aprofitar l'espai construït. D'aquesta manera, la planta a peu de carrer s'aprofitava per a finalitats agrícoles i al mateix temps per habitació. El darrer pis presenta la típica galeria de tradició gòtica que trobem en tantes masies o palaus urbans i que en el primer cas serví per a assecar el gra o altres productes agrícoles. En aquest cas, cal remarcar l'existència de dos balcons que dignifiquen aquesta planta.

Ressenya històrica

Sense dades.